HOME   O NAS   KONTAKT
WHOLE WORLD READS THE SAME STORIES
Partners from Europe
Polish partners

Wawel Dragon gif by Kwiatkowski

Wawel Dragon gif by Niżnik

Red Riding Hood by Regina Derda

 

 

European Quality Label

Project description

Partners from:

                

Turkey                   Poland                   Greece 

                    

Ireland                 Slovenia                   Romania

Short description:
1. We read the Little Red Riding Hood story and videotape it
2. Children make pictures
3. We uplad the pictures on Twinspace
4. We arrange the theatre decorations
5. Theatre spectacle (in english) - we videotape it
6. Repeat 1-5 for your own national tale

Red Riding Hood by 1c from Sanok

The project assumes that, no matter where do the children live, they are raised with the same moral values. The whole project will be based on child stories because it's a great way to get in touch with the children. The story which was chosen is named "Little Red Riding Hood" known by the children all across the world. The project is also aimed on the parents.

They will realise the first stage of the project. One of the parents will read the story during an arranged meeting. It will be recorded, uploaded on YouTube.com and the link will be sent to TwinSpace.

The second stage consists of illustrating the scenes of the story and make it into a PowerPoint presentation (the deadline is the end of October).

Third stage: Pupils will prepare decorations and learn their roles for a theatre spectacle. They will present the story of "Little Red Riding Hood" to their parents and other pupils. The video will be uploaded on Twinspace.

Stage four (deadline - middle of march): We will show a story to the partner. Each participant shows a story that is well-known in their country.

Wawel Dragon by Piotr Nałęcki 3c SP 1 Sanok - computer drawing

Opis projektu

Krótki opis

Czytamy bajkę Czerwony kapturek i nagrywamy video
Dzieci robią ilustracje

Zamieszczamy ilustracje na Twinspace
Robimy dekoracje do teatrzyku
Występ teatralny (po angielsku) - nagrywamy video

Powtarzamy czynnoście z pkt 1-5  w odniesieniu do bajki narodowej

Projekt zakłada, że niezależnie od miejsca zamieszkania w Europie dzieci są wychowywane według podobnych wartości i zasad moralnych. Ponieważ do dzieci w młodszym wieku najłatwiej dotrzeć przy pomocy bajek cały projekt oparto o wykorzystanie treści zawartych w bajkach. Aby pokazać, że każdy kraj korzysta z tych samych wzorów moralnych wybrana została bajka "Czerwony kapturek" , którą znają wszystkie dzieci na świecie.

W celu włączenia do współpracy rodziców to oni właśnie zrealizują 1 etap pracy. 1 lub kilku rodziców na wspólnym spotkaniu w klasie przeczyta dzieciom bajkę o Czerwonym Kapturku. Czytanie bajki w wersji językowej z danego kraju  nagrywamy kamerą a następnie umieszczamy to nagranie na youtube.com. Link do nagrania umieszczamy w "Twinspace projektu".

W 2 etapie dzieci wykonają ilustracje wybranych fragmentów bajki. Zdjęcia z opisem umieszczamy jako dokumentację. Można wykonać ilustracje jako elementy PowerPoint i zrobić z nich pokaz slajdów w PowerPoint.

Trzeci etap: do połowy grudnia uczniowie przygotowują dekoracje oraz uczą się roli teatralnych. Przed końcem grudnia wystawiają sztukę teatralną "Bajka o czerwonym kapturku" dla rodziców i pozostałych uczniów szkoły. Całość jako nagranie video zostaje opublikowane w Internecie lub wykonujemy serię zdjęć ze spektaklu i zamieszczamy w Twinspace projektu.

Etap czwarty (realizowany do połowy marca): Pokazujemy partnerom naszą narodową bajkę. Każdy uczestnik realizuje etapy podane wyżej ale w oparciu o wybraną, znaną tylko w danym kraju bajkę. Dokumentację tworzymy według opisanego wyżej scenariusza

 

                                  webadmin: wojstawa                                               Copyright by www.d4u.glt.pl